s

Innovatieprogramma waterveiligheid dordrecht

Post Date: 5 februari 2016

Innovatieprogramma waterveiligheid dordrecht

Van februari tot juli 2014 heeft de Gemeente Dordrecht een innovatietraject meerlaagsveiligheid doorgelopen, waarbij gezocht is naar business kansen op het gebied van meerlaagsveiligheid.

De primaire focus was gericht op de dijken die ons beschermen tegen overstromingen en producten die nodig zijn als de dijk toch doorbreekt. Traditioneel richt hoogwaterbeheer in Nederland zich vooral op het voorkomen van en beschermen tegen een overstroming. De laatste jaren wordt er steeds meer gezocht naar een brede doordachte benadering om de risico’s te beheersen. Meerlaagsveiligheid is een voorbeeld van van zo’n brede benadering.

Samen met VMB is de business case overstroombaarheid van de Voorstraat onderzocht. Een kansrijk project voor Dordrecht dat ook kansen biedt voor heel Nederland en andere landen bij het omgaan met waterveiligheid.

In bijgevoegde poster delen we graag met u de resultaten van het innovatietraject meerlaagsveiligheid Dordrecht.

VMB staat open voor innovatietrajecten. Wij komen ook graag met u in contact om uw innovatietraject tot een goed resultaat te brengen!